ثبت دامنه

ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
تومان590,000
1 سال
تومان590,000
1 سال
تومان590,000
1 سال
.org
تومان550,000
1 سال
تومان550,000
1 سال
تومان550,000
1 سال
.net
تومان600,000
1 سال
تومان600,000
1 سال
تومان600,000
1 سال
.info
تومان925,000
1 سال
تومان925,000
1 سال
تومان925,000
1 سال
.biz
تومان800,000
1 سال
تومان800,000
1 سال
تومان800,000
1 سال
.ir
تومان29,000
1 سال
تومان29,000
1 سال
تومان29,000
1 سال
.co.ir
تومان29,000
1 سال
تومان29,000
1 سال
تومان29,000
1 سال
.net.ir
تومان29,000
1 سال
تومان29,000
1 سال
تومان29,000
1 سال
.org.ir
تومان29,000
1 سال
تومان29,000
1 سال
تومان29,000
1 سال
.gov.ir
تومان29,000
1 سال
تومان29,000
1 سال
تومان29,000
1 سال
.id.ir
تومان29,000
1 سال
تومان29,000
1 سال
تومان29,000
1 سال
.sch.ir
تومان29,000
1 سال
تومان29,000
1 سال
تومان29,000
1 سال
.ac.ir
تومان29,000
1 سال
تومان29,000
1 سال
تومان29,000
1 سال
.online
تومان1,640,000
1 سال
تومان1,640,000
1 سال
تومان1,640,000
1 سال
.site
تومان1,430,000
1 سال
تومان1,430,000
1 سال
تومان1,430,000
1 سال
.store
تومان2,860,000
1 سال
تومان2,860,000
1 سال
تومان2,860,000
1 سال
.website
تومان1,140,000
1 سال
تومان1,140,000
1 سال
تومان1,140,000
1 سال
.host
تومان4,200,000
1 سال
تومان4,200,000
1 سال
تومان4,200,000
1 سال
.co
تومان1,430,000
1 سال
تومان1,430,000
1 سال
تومان1,430,000
1 سال
.to
تومان3,070,000
1 سال
تومان3,070,000
1 سال
تومان3,070,000
1 سال
.blog
تومان1,345,000
1 سال
تومان1,345,000
1 سال
تومان1,345,000
1 سال
.shop
تومان1,555,000
1 سال
تومان1,555,000
1 سال
تومان1,555,000
1 سال
.club
تومان2,480,000
1 سال
تومان2,480,000
1 سال
تومان2,480,000
1 سال
.tech
تومان1,675,000
1 سال
تومان1,675,000
1 سال
تومان1,675,000
1 سال
.vip
تومان1,470,000
1 سال
تومان1,470,000
1 سال
تومان1,470,000
1 سال
.bingo
تومان2,440,000
1 سال
تومان2,440,000
1 سال
تومان2,440,000
1 سال
.camp
تومان2,440,000
1 سال
تومان2,440,000
1 سال
تومان2,440,000
1 سال
.center
تومان2,050,000
1 سال
تومان2,050,000
1 سال
تومان2,050,000
1 سال
.chat
تومان1,480,000
1 سال
تومان1,480,000
1 سال
تومان1,480,000
1 سال
.actor
تومان1,850,000
1 سال
تومان1,850,000
1 سال
تومان1,850,000
1 سال
.app
تومان840,000
1 سال
تومان840,000
1 سال
تومان840,000
1 سال
.asia
تومان715,000
1 سال
تومان715,000
1 سال
تومان715,000
1 سال
.audio
تومان6,342,000
1 سال
تومان6,342,000
1 سال
تومان6,342,000
1 سال
.auto
تومان111,300,000
1 سال
تومان111,300,000
1 سال
تومان111,300,000
1 سال
.top
تومان2,855,000
1 سال
تومان2,855,000
1 سال
تومان2,855,000
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده